سایلنسر اگزوز ژنراتور صدا خفه کن اگزوز دیزل ژنراتور اگزوز سایلنت ژنراتور گازسوز شرکت نیرو مولد آسیا

صدا خفه کن اگزوز دیـــزل ژنــراتور سایلنسر اگزوز ژنراتور

اگزوز با كاهش تلفات ناشي از فشار معكوس گازهاي خروجي سبب ذخيره كردن بيشتر قدرت توليدي موتور و در نهايت قدرت خروجي دیزل ژنراتور مي گردد.
بیشتر بخوانید صدا خفه کن اگزوز دیـــزل ژنــراتور سایلنسر اگزوز ژنراتور