شاسی سیار(ریموک یا شاسی موبایل و تریلر) دیزل ژنراتور

  دیزل ژنراتور سیار (شاسی دیزل ژنراتور متحرک) دیزل ژنراتور سیار به عنوان جز جدانشدنی اکثر پروژه های عمرانی و بزرگ می باشد. اجرای پروژه های خطوط لوله [...]
بیشتر بخوانید شاسی سیار(ریموک یا شاسی موبایل و تریلر) دیزل ژنراتور