در این بخش محصول دیزل ژنراتور ولوو با توان ۱۰۰KVA کوپله شده شرکت نیرو مولد آسیا را شرح میدهیم. دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰kvaکوپله شرکت نیرو مولد آسیا به صورت دایم و اضطراری تامین کننده برق صنایع همچون ساختمانی ، پتروشیمی و ارگانهای دولتی و … مورد استفاده قرار میگیرد. جریان سه فاز تولیدی دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰kva در حالت اضطراری ۱۴۰ می باشد.

دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA  دارای موتور دیزل ولوو مدل TAD531GE کوپله شده با ژنراتور (استمفورد انگلستان ، مکالته ایتالیا ، لینز ایتالیا ) به همراه شاسی باکدار و تابلو دستی ، باطری و سایلنسر اگزوز و سایر متعلقات  آماده به استار می باشد لذا در صورت درخواست و نیاز مشتریان گرامی به دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA این شرکت آمادگی تامین را اعلام می دارد و جهت مشاوره و خرید با کارشناسان شرکت نیرو مولد آسیا ارتباط برقرار نمایید.

ویژگی و مشخصات فنی و استاندارد دیزل ژنراتور ولوو پنتا ۱۰۰KVA:

موتور دیزل ولوو پنتا مدل TAD531GE:

ژنراتور  استمفورد کوپل شده با موتور ولوو پنتا TAD531GE (پکیج دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA) :

ژنراتور مکالته ایتالیا کوپل شده با موتور ولوو پنتا TAD531GE (پکیج دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA) :

تابلو (پکیج دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA) :

متعلقات (پکیج دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA) :

ابعاد دیزل ژنراتور ولوو ۱۰۰KVA:

L=2.1              H=1.6           W=1      

مطالب مرتبط: