شرکت نیرو مولد آسیا در زمینه تعمیر دیزل ژنراتور (پرکینز ، ولوو، کامینز و کاترپیلار) به صورت اضطراری و دائم کار با کادری مجرب و متخصص آماده ارائه بهترین خدمات به مشتریان می باشد. جهت تعمیر دیزل ژنراتور با مدیریت خدمات و با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۸۵۶۹۴۷ تماس حاصل فرمایید. لذا در این راستا (تعمیر موتور دیزل ژنراتور) نکاتی را به شرح ذیل آورده است :

۱- استاتر موتور دیزل ژنراتور ، میلنگ را به سختی حرکت می دهد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

۲-موتور روشن نمی شود.

راه حل تعمیر دیزل دیزل ژنراتور به شرح ذیل می باشد:

         کنترل توسط اوپراتوردیزل ژنراتور

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

۳-موتور دیزل ژنراتور به سختی روشن می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

۴-قدرت موتور دیزل زنراتور به اندازه کافی نمی باشد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

۵-احتراق در موتور به خوبی و ناقص صورت می گیرد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

۶-سوخت مصرفی بیش از اندازه است.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

     کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۷-موتور دیزل ژنراتور در زمان کارکرد دود سیاه از اگزوز خارج می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۸-موتور دیزل ژنراتور در زمان کارکرد دود سفید یا آبی از اگزوز خارج می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

    کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۹-فشار روغن دیزل ژنراتور پایین می باشد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

   کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۱۰-موتور حالت کوبش و ویبره دارد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۱۱-موتور دیزل ژنراتور نا منظم کار می کند.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

         کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۱۲-فشار روغن دیزل ژنراتور بالاست.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

         کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۱۳-دمای موتور از حالت استاندارد خارج و بالاست.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

    کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۱۴-فشار محفظه میلنگ

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

۱۵-دیزل ژنراتور روشن و سپس خاموش می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

مطالب مرتبط: