نمای داخلی موتور دیزل

تعمیر دیزل ژنراتور و رفع عیب آن(۱۵مورد)

شرکت نیرو مولد آسیا در زمینه تعمیر دیزل ژنراتور (پرکینز ، ولوو، کامینز و کاترپیلار) به صورت اضطراری و دائم کار با کادری مجرب و متخصص آماده ارائه بهترین خدمات به مشتریان می باشد. جهت تعمیر دیزل ژنراتور با مدیریت خدمات و با شماره تلفن ۰۹۱۰۸۳۸۲۸۸۷ تماس حاصل فرمایید. لذا در این راستا (تعمیر موتور دیزل ژنراتور) نکاتی را به شرح ذیل آورده است :

۱- استاتر موتور دیزل ژنراتور ، میلنگ را به سختی حرکت می دهد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

 • پایین بودن ظرفیت  باطری دیزل ژنراتور ( آمپر ساعت باطری)
 • بررسی و صحیح نبودن اتصالات الکتریکی
 • معیوب بودن و نیاز به تعمیر استاتر دیزل ژنراتور
 • صحیح نبودن درجه روغن موتور دیزل

۲-موتور روشن نمی شود.

راه حل تعمیر دیزل دیزل ژنراتور به شرح ذیل می باشد:

         کنترل توسط اوپراتوردیزل ژنراتور

 • ضعیف بودن و نداشتن قدرت کافی در استاتر در به حرکت در آوردن میلنگ موتور دیزل
 • نداشتن سوخت کافی در باک دیزل ژنراتور
 • عملکرد ناصحیح و و ناقص خفه کن موتور دیزل
 • مسدود و کیپ بودن لوله های سوخت موتور دیزل
 • خراب و معیوب بودن پمپ سه گوش موتور دیزل
 • تمیز نبودن فیلتر سوخت (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • موجود بودن هوا در سیستم سوخت رسانی
 • معیوب بودن انژکتورها
 • استفاده ناصحیح از سیستم کمک استارت سرد
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • مسدود بودن دریچه هوای باک سوخت دیزل ژنراتور
 • کیفیت پایین سوخت دیزل ژنراتور
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • معیوب و شکسته شدن محرک در پمپ سوخت
 • اشکال در تایمینگ پمپ انژکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • معیوب و شکسته شدن محرک در پمپ سوخت
 • اشکال در تایمینگ پمپ انژکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست

۳-موتور دیزل ژنراتور به سختی روشن می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

 • ضعیف بودن و نداشتن قدرت کافی در استاتر در به حرکت در آوردن میلنگ موتور دیزل
 • عملکرد ناصحیح و و ناقص خفه کن موتور دیزل
 • مسدود و کیپ بودن لوله های سوخت موتور دیزل
 • خراب و معیوب بودن پمپ سه گوش موتور دیزل
 • تمیز نبودن فیلتر سوخت (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • موجود بودن هوا در سیستم سوخت رسانی
 • معیوب بودن انژکتورها
 • استفاده ناصحیح از سیستم کمک استارت سرد
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • مسدود بودن دریچه هوای باک سوخت دیزل ژنراتور
 • کیفیت پایین سوخت دیزل زنراتور
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • معیوب و شکسته شدن محرک در پمپ سوخت
 • اشکال در تایمینگ پمپ انزکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • گیرپاژ سوپاپ ها
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون

۴-قدرت موتور دیزل زنراتور به اندازه کافی نمی باشد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور

 • مسدود و کیپ بودن لوله های سوخت موتور دیزل
 • خراب و معیوب بودن پمپ سه گوش موتور دیزل
 • تمیز نبودن فیلتر سوخت (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • موجود بودن هوا در سیستم سوخت رسانی
 • معیوب بودن انژکتورها
 • مسدود بودن دریچه هوای باک سوخت دیزل ژنراتور
 • کیفیت پایین سوخت دیزل ژنراتور
 • حرکت محدود کنترل دور موتور دیزل ژنراتور
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور
 • دمای موتور بیش از حد مجاز است
 • دمای موتور پایین تر از حد مجاز است

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • اشکال در تایمینگ پمپ انژکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • خوردگی و آسیب دیدن و کثیف بودن پروانه توربوشارژر دیزل ژنراتور
 • وجود نشتی در سیستم مکش(موتورهای دیزلی مجهز به توربوشارژر)
 • عملکرد ناصحیح WASTE GATE در توربو شارژر دیزل ژنراتور

۵-احتراق در موتور به خوبی و ناقص صورت می گیرد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • مسدود و کیپ بودن لوله های سوخت موتور دیزل
 • خراب و معیوب بودن پمپ سه گوش موتور دیزل
 • تمیز نبودن فیلتر سوخت (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • موجود بودن هوا در سیستم سوخت رسانی (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • معیوب بودن انژکتورها
 • کیفیت پایین سوخت دیزل ژنراتور
 • دمای موتور بیش از حد مجاز است
 • سوپاپ ها میزان لقی انها استاندار نیست

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • اشکال در تایمینگ پمپ انژکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • گیرپاژ سوپاپ ها
 • نامناسب بودن لوله های فشار قوی
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها

۶-سوخت مصرفی بیش از اندازه است.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • معیوب بودن انژکتورها
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • کیفیت پایین سوخت دیزل زنراتور
 • حرکت محدود کنترل دور موتور دیزل ژنراتور
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور
 • دمای موتور پایین تر از حد مجاز است
 • سوپاپ ها میزان لقی انها استاندار نیست

     کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • اشکال در تایمینگ پمپ انزکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • گیرپاژ سوپاپ ها
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • وجود نشتی در سیستم مکش موتورهای دیزلی مجهز به توربوشارژر

۷-موتور دیزل ژنراتور در زمان کارکرد دود سیاه از اگزوز خارج می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • معیوب بودن انژکتورها
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • کیفیت پایین سوخت دیزل ژنراتور
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور
 • دمای موتور پایین تر از حد مجاز است
 • سوپاپ ها میزان لقی انها استاندار نیست

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • اشکال در تایمینگ پمپ انزکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • گیرپاژ سوپاپ ها
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • وجود نشتی در سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • خوردگی و آسیب دیدن و کثیف بودن پروانه توربوشارژر
 • شل شدن تسمه محرک پمپ آب (واترپمپ)

۸-موتور دیزل ژنراتور در زمان کارکرد دود سفید یا آبی از اگزوز خارج می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • صحیح نبودن درجه روغن موتور دیزل
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • دمای موتور پایین تر از حد مجاز است
 • زیاد بودن روغن  و یا استفاده از روغن نامرغوب در صافی هوای روغنی

    کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • اشکال در تایمینگ پمپ انزکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • نسبت تراکم نادرست
 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • ساییدگی بدنه و یا ساقه سوپاپ ها
 • ساییدگی و آسیب دیدن پیستون ها
 • اشکال و اسیب دیدن  کاسه نمد و روغن میل سوپاپ ( در زمان نصب)
 • وجود نشتی در کاسه نشتی در سیستم مکش موتورهای دیزلی مجهز به توربوشارژر

۹-فشار روغن دیزل ژنراتور پایین می باشد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • صحیح نبودن درجه روغن موتور دیزل
 • روغن به اندازه در کاتر موتور دیزل موجود نیست
 • خراب بودن گیج یا نشانه گر میزان زوغن
 • تمیز نبودن صافی فیلتر روغن دیزل ژنراتور

   کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • آسیب دیدن یا ساییدگی میلنگ موتور دیزل
 • معیوب بودن پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور
 • رها و آزاد نبودن شیر فشار شکن جهت بسته شدن
 • معیوب و شکستگی در فنر فنر شیر فشارشکن
 • معیوب بودن لوله مکش پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور
 • مسدود شدن صافی روغن کارتر موتور دیزل ژنراتور

۱۰-موتور حالت کوبش و ویبره دارد.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • خراب و معیوب بودن پمپ سه گوش موتور دیزل
 • معیوب بودن انژکتورها
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • کیفیت پایین سوخت دیزل زنراتور
 • دمای موتور بیش از حد مجاز است
 • سوپاپ ها میزان لقی انها استاندار نیست
 • زیاد بودن روغن  و یا استفاده از روغن نامرغوب در صافی هوای روغنی

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • اشکال در تایمینگ پمپ انژکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • گیرپاژ سوپاپ ها
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • آسیب دیدن یا ساییدگی میلنگ موتور دیزل
 • ساییدگی و آسیب دیدن پیستون ها
 • ناصحیح بودن ارتفاع پیستونها
 • فنر سوپاپ شکسته شده است

۱۱-موتور دیزل ژنراتور نا منظم کار می کند.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • عملکرد ناصحیح و و ناقص خفه کن موتور دیزل
 • مسدود و کیپ بودن لوله های سوخت موتور دیزل
 • خراب و معیوب بودن پمپ سه گوش موتور دیزل
 • تمیز نبودن فیلتر سوخت (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • موجود بودن هوا در سیستم سوخت رسانی
 • معیوب بودن انژکتورها
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • مسدود بودن دریچه هوای باک سوخت دیزل ژنراتور
 • حرکت محدود کنترل دور موتور دیزل ژنراتور
 • دمای موتور بیش از حد مجاز است
 • سوپاپ ها میزان لقی انها استاندار نیست
 • زیاد بودن روغن  و یا استفاده از روغن نامرغوب در صافی هوای روغنی

         کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • نسبت تراکم نادرست
 • گیرپاژ سوپاپ ها
 • نامناسب بودن لوله های فشار قوی
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • ساییدگی و آسیب دیدن پیستون ها
 • فنر سوپاپ شکسته شده است

۱۲-فشار روغن دیزل ژنراتور بالاست.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • صحیح نبودن درجه روغن موتور دیزل
 • خراب بودن گیج یا نشانه گر میزان روغن

         کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • رها و آزاد نبودن شیر فشارشکن جهت باز شدن

۱۳-دمای موتور از حالت استاندارد خارج و بالاست.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • معیوب بودن انژکتورها
 • معیوب بودن سیستم کمک استارت سرد
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور
 • معیوب بودن پروانه موتور دیزل ژنراتور
 • میزان روغن در کاتر دیزل ژنراتور بیش از حد است
 • مسدود بودن کانال های هوا یا آب رادیاتور (آب در موتور گردش نمی کند)
 • کافی نبودن مایه خنک کننده در رادیاتور دیزل ژنراتور
 • عملکرد نمد روغن توربوشارزر

    کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • اشکال و معیوب بودن پمپ خلا،
 • اشکال در تایمینگ پمپ انزکتور
 • تنظیم نبودن تایمینگ سوپاپ ها
 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • ساییدگی و آسیب دیدن پیستون ها
 • عمل نکردن ترموستات و یا اشتباه بودن نوع آن
 • مسدود بودن مایع کانال های خنک کننده
 • خراب و معیوب بودن واترپمپ موتور دیزل ژنراتور

۱۴-فشار محفظه میلنگ

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • مسدود بودن لوله هواکش
 • معیوب بودن پمپ خلا، و داشتن نشتی در لوله یا مجرای خلا،

کنترل توسط اوپراتور دیزل ژنراتور:

 • داشتن نشتی در واشر سرسیلندر دیزل
 • معیوب و سایدگی بوش سرسیلندر موتور دیزل
 • آسیب دیدن و ساییدگی رینگ و پیستون
 • ساییدگی بدنهو یا ساقه سوپاپ ها
 • ساییدگی و آسیب دیدن پیستون ها

۱۵-دیزل ژنراتور روشن و سپس خاموش می شود.

راه حل تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق به شرح ذیل می باشد:

           کنترل توسط سرویس کار دیزل ژنراتور:

 • تمیز نبودن فیلتر سوخت (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • انسداد و گرفتگی فیلتر هوا یا سیستم مکش (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • موجود بودن هوا در سیستم سوخت رسانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *