سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور:

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور سبب افزایش عمر و سلامت دیزل ژنراتور و عدم نیاز به اورهال (تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور) در بازه زمانی کوتاه می شوند. شرکت نیرو مولد آسیا با تجارب کارشناسان و تکنسین های خود آمادگی عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان های مخالف را در جهت ارائه سرویس ،نگهداری و خدمات دیزل ژنراتور را دارد.

تعویض به موقع روغن و فیلترهای روغن، فیلتر هوا و فیلترگازوئیل سبب نمونه پیش افتاده ای در نگهداری دیزل ژنراتور می باشد که سبب افزایش عمر دیزل ژنراتور ها خصوصا در دیزل ژنراتور های اضطراری سبب طول عمر و کارکرد بهینه این دستگاه ها میشود. خدمات و سرویس به موقع دیزل سبب جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر مالی خصوصا در توان های بالا و هزینه بالا قطعات دیزل ژنراتور با توجه به تحریم ها میشود.

اغلب دیزل ژنراتورها به دلیل کارکرد اضطراری آنها در صورت سرویس و نگهداری آنها به صورت صحیح در زمان های تعیین شده سبب می شوند که دیزل ژنراتور در طول عمر خورد نیاز به تعمیرات (اورهال) نداشته باشند.

بازدیدها و چک لیست های هفتگی و ماهانه دیزل ژنراتور:

بازدید ها و چک لیست روزانه و هفتگی دیزل ژنراتور شامل موارد زیر می باشد :

اطمینان از وجود آب و ضد یخ در داخل رادیاتور دیزل

اطمینان از وجود مقدار کافی گازوئیل در مخزن سوخت دیزل ژنراتور

چک کردن شارژ بودن باطری ها و عملکرد صحیح شارژر دیزل ژنراتور

چک کردن نحوه کارکرد موتور که آیا همراه با لرزش است یا به صورت عادی به کار خود ادامه می دهد .

اطمینان از شل نبودن اتصالات الکتریکی

چک کردن خروجی ولتاژ و توان و جریان خروجی دیزل ژنراتور که باید جریان هر سه فاز بالانس و ولتاژ در محدود مجاز ۳۸۰-۴۰۰ ولت باشد .

چک کردن فرکانس خروجی ژنراتور که به تنظیم گاورنر یا پمپ انژکتور دیزل مربوط می باشد که در حالت استفاده در شرایط برق ایران باید ۵۰-۵۲ هرتز خروجی داشته باشد .

چک کردن دمای آب موتور دیزل ژنراتور که از حد مجاز بیشتر نشود.

بازدید ها و سرویس های دوره ای و ماهایانه دیزل ژنراتور:

انجام تست های قبل به علاوه :

چک کردن تمام لوله و اتصالات و اطمینان از شل نبودن اتصالات

چک کردن وضعیت تسمه دینام دیزل و تعویض تسمه در صورت نیاز

چک کردن وضعیت و کیفیت روغن موتور دیزل ژنراتور

چک کردن فیلتر های هوا ,فیلتر روغن ،فیلتر آب گیر گازوئیل و فیلتر گازوئیل و تعویض فیلتر ها در صورت نیاز

چک کردن نشتی قسمت های مختلف موتور اعم از واتر پمپ و اتصالات

اطمینان از عملکرد پمپ روغن دیزل ژنراتور که باید چک شود در هنگام کارکرد موتور آیا فشار مورد نیاز تامین می شود یا خیر

بازدید ها و سرویس های شش ماهه و سالیانه دیزل ژنراتور:

انجام تست های قبل به علاوه

چک کردن مقاومت الکتریکی سیم پیچ های ژنراتور طبق استاندارد شرکت سازنده

چک کردن خاصیت عایقی سیم پیچ ژنراتور توسط میگر

چک کردن پوسیدگی اتصالات و لوله های ارتباطی

چک کردن سلامت فشنگی های آب و روغن دیزل ژنراتور

بازدید ها و سرویس های ۲۰ ماهه دیزل ژنراتور:

انجام تست های قبل به علاوه

آچارکشی پیچ و مهره ای نگه دارنده و مهم دیزل ژنراتور

فیلرگیری موتور دیزل ژنراتور

چک کردن انژکتور ها دیزل

چک کردن دینام و باطری ها در سرویس دیزل ژنراتور

زمان بندی تعویض قطعات مصرفی دیزل ژنراتور :

تعویض روغن موتور دیزل ژنراتور در اولین استفاده از موتور بعد از ۵۰ ساعت و در استفاده های بعدی هر ۱۵۰ ساعت تعویض گردد. میزان کارکرد دیزل ژنراتور بر روی برد کنترلی نشان داده می شود.

تعویض هر ۲۰۰ساعت فیلتر روغن دیزل ژنراتور با مشاهده ساعت کارکرد بر روی نمایشگر برد کنترلی

تعویض هر ۳۰۰ ساعت فیلتر گازوئیل دیزل ژنراتور با مشاهده ساعت کارکرد بر روی نمایشگر برد کنترلی

تعویض هر۴۰۰ ساعت فیلتر هوا دیزل ژنراتور با مشاهده ساعت کارکرد بر روی نمایشگر برد کنترلی

هر ۴۰۰ ساعت رسوبات مخزن سوخت تخلیه شود .آب رادیاتور دیزل ژنراتور تعویض شود .

عیب یابی موتور دیزل ژنراتور و سرویس و نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور

۱- استارتر موتور دیزل ، میلنگ را به کندی و اهسته حرکت می دهد:

روش سرویس و نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق

 • ظرفیت باطری دیزل ژنراتور پایین است و دشارژ شده است
 • کابلهای باطری و سیم ارتباط سیم استارت دیزل ژنراتور صحیح بسته نشده
 • معیوب و خراب بودن استارت دیزل ژنراتور

۲- موتور دیزل روشن نمی شود:

روش سرویس و نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق

 • استارتر موتور دیزل ، میلنگ را به کندی و اهسته حرکت می دهد
 • سوخت گازوئیل در باک دیزل ژنراتور وجود ندارد
 • عملکرد ناصحیح و نادرست خفه کن دیزل ژنراتور
 • کیپ و مسدود بودن مجرای سوخت
 • خراب بودن پمپ سه گوش دیزل ژنراتور
 • کثیف و معیوب بودن فیلتر سوخت دیزل(که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • وجود هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها و پاشش سوخت
 • انسداد اگزوز دیزل ژنراتور
 • کیفیت نامطلوب و غیر استاندار سوخت (گازوئیل)

۳- موتور به سختی استارت و روشن می شود:

روش سرویس و نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق

 • استارتر موتور دیزل ، میلنگ را به کندی و اهسته حرکت می دهد
 • عملکرد ناصحیح و نادرست خفه کن دیزل ژنراتور
 • کیپ و مسدود بودن مجرای سوخت
 • خراب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف و معیوب بودن فیلتر سوخت دیزل (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • مسدود بودن فیلتر هوا یا سیستم مکش دیزل (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • داشتن هوا در سیستم سوخت رسانی
 • اشکال در انژکتورها و پاشش سوخت
 • به کابردن ناصحیح  و معیوب بودن  کمک استارت سرد
 • مسدود بودن دریچه هوای مخزن گازوئیل
 • کیفیت نامطلوب و غیر استاندار سوخت (گازوئیل)
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور

۴- موتور دیزل ژنراتور با تمام قدرت کار نمیکند:

روش سرویس و نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق

 •   کیپ و مسدود بودن مجرای سوخت
 • خراب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف و معیوب بودن فیلتر سوخت دیزل (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • مسدود بودن فیلتر هوا یا سیستم مکش دیزل (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • داشتن هوا در سیستم سوخت رسانی دیزل
 • اشکال در انژکتورها و پاشش سوخت
 • مسدود بودن دریچه هوای مخزن گازوئیل
 • کیفیت نامطلوب و غیر استاندار سوخت (گازوئیل)
 • حرکت محدود کننده دوره موتور
 • مسدود بودن لوله اگزوز دیزل ژنراتور
 • بالاو یا پایین بودن دمای دیزل ژنراتور

۵-عمل احتراق در موتور دیزل به خوبی صورت نمی گیرد:

روش سرویس و نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور مورد فوق

 • کیپ و مسدود بودن مجرای سوخت
 • خراب بودن پمپ سه گوش
 • کثیف و معیوب بودن فیلتر سوخت دیزل (که در سرویس دیزل ژنراتور(ماهانه و دوره ای) رفع گردد)
 • داشتن هوا در سیستم سوخت رسانی دیزل
 • دمای موتور دیزل بیش از اندازه بالاست
 • تنظیم نبودن و یا گیرپاژ و نشتی سوپاپها موتور دیزل
 • اشکال در پمپ انژکتور و تایمینگ پمپ انژکتور موتور دیزل
 • وجود نشتی در واشر سرسیلندر
 •  

از جمله قراردادهای سرویس و نگهداری این شرکت میتوان به :

 • تهیه ۱۵ دستگاه دیزل ژنراتور سیار به همراه سرویس و نگهداری شرکت پالایش نفت تهران
 • سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور شرکت آکیا
 • سرویس و نگهداری ژنراتور گاز سوز شرکت تعاونی اروند ران
 • سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور بانک آینده
 • سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور شرکت توزیع استان البرز
 • سرویس و نگهداری شرکت آترا…

#سرویس نگهداری دیزل ژنراتور ولوو#سرویس نگهداری دیزل ژنراتور کامینز#سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور پرکینز#سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور لوول# سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

شرکت نیرو مولد آسیا آمادگی عقد قرارداد با شرکتها و ارگان های دولتی و خصوصی در زمینه سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور و مولد گاز سوز و انجام خدمات و تعمیرات را دارد لذا در صورت تمایل و یا مشاوره با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید:

call: 09123856947

۰۹۱۰۵۵۶۳۷۸۱:whats app- telegram

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *