فروش و خدمات دیزل ژنراتور پرکینز perkins

شرکت نیرو مولد آسیا مفتخر است در زمینه  فروش و تعمییرات دیزل ژنراتور پرکینز از رنج ۱۰ تا ۲۵۰۰ KVA در صورت نیاز مشتریان گرامی خدمات دهد. لذا درصورت نیاز به دیزل ژنراتور پرکینز و خدمات آن با کارشناس شرکت نیرو مولد آسیا ارتباط برقرار نمایید.

در ادامه سعی شده به تفتیک توان دیزل ژنراتور پرکینز را بخشبندی نموده و جهت آگاهی مشتریان گرامی از توان و ابعاد و سایر مشخصات اطلاع رسانی نماییم.

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۱۰KVA :

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰KVA

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰kva

مدل:۱۱G- ۴۰۳

تعداد سیلندر: ۳ خطی

حجم سیلندر ۱٫۱۳ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۸ کیلو وات

توان دایم کار:۷٫۲ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل :  PI04Eبا توان ۱۰  کاوآ یا ژنراتور مکالته ایتالیا مدل ECO3-2SN با توان ۱۰KVA ، بدون جاروبک ،مجهز به AVR و فرکانس ۵۰هرتز

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA10 :طول M1.4  عرض:M 0.620   ارتفاع:M0.996

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۱۵KVA:

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۵KVA

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۵kva

مدل:۱۵G1- ۴۰۳A

تعداد سیلندر: ۳ خطی

حجم سیلندر ۱٫۴۹ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۱۱ کیلو وات

توان دایم کار:۱۰کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل :  PI04Gبا توان ۱۰  کاوآ یا ژنراتور مکالته ایتالیا مدل BTO3-3L/4 باتوان ۱۵KVA ،بدون جاروبک ،مجهز به AVR و فرکانس ۵۰هرتز

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA10 :طول M1.4  عرض:M 0.620   ارتفاع:M1.054

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۲۲kva:

دیزل ژنراتور ۲۲kva

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۲۲kva

مدل:۲۲G1- ۴۰۴

تعداد سیلندر: ۴ خطی

حجم سیلندر ۲٫۲۱۶ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۱۸ کیلو وات

توان دایم کار:۱۶ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : PI144E  با توان ۲۲  کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA22 :طول M1.570عرض:M 0.760   ارتفاع:M 1.15

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۳۰kva :

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۳۰kva

مدل:۳۳G-1103A

تعداد سیلندر: ۳ خطی

حجم سیلندر ۳٫۳ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۲۶٫۴ کیلو وات

توان دایم کار:۲۴ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : PI144G  با توان ۲۲  کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA30 :طول M1.570 عرض:M 0.760   ارتفاع:M1.229

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۵۰kva :

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۵۰kva

مدل:۳۳TG1-1103A

تعداد سیلندر: ۳ خطی دارای توربوشارژر

حجم سیلندر ۳٫۳ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۴۰ کیلو وات

توان دایم کار:۳۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI224D  با توان ۵۰  کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA50 :طول M1.70  عرض:M 0.8   ارتفاع:M1.380

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۷۲kva :

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۷۲kva

مدل:۴۴TG1-1104A

تعداد سیلندر: ۴ خطی دارای توربوشارژر

حجم سیلندر ۴٫۴ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۵۷ کیلو وات

توان دایم کار:۵۲ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI224F  با توان ۷۲  کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA72 :طول M1.920  عرض:M 0.8   ارتفاع:M1.550

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۸۵kva :

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۸۵kva

مدل:۴۴TG2-1104A

تعداد سیلندر: ۴ خطی

حجم سیلندر ۴٫۴ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۷۰ کیلو وات

توان دایم کار:۶۴ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI224G  با توان ۸۸کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA88  :طول M1.920  عرض:M 0.8   ارتفاع:M1.550

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۱۰۰kva :

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰۰kva

مدل:۴۴TAG2-1104C

تعداد سیلندر: ۴ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۴٫۴۱ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۸۸ کیلو وات

توان دایم کار:۸۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI274D  با توان ۱۱۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA100  :طول M2.010  عرض:M 0.8   ارتفاع:M1.640

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۱۵۰kva :

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۵۰kva

مدل:۷۰TG1-1106C

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۴٫۴۱ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۱۲۰ کیلو وات

توان دایم کار:۱۰۸ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI274E  با توان ۱۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA150  :طول M2.010  عرض:M 0.8   ارتفاع:M1.640

دیزل ژنراتور پرکینز با توان KVA200:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۲۰۰kva

مدل:۷۰TAG3-1106A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۷٫۰۱ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۱۶۰ کیلو وات

توان دایم کار:۱۴۴ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI274H  با توان ۱۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA200  :طول M2.510  عرض:M 1.010   ارتفاع:M1.650

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۲۲۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۲۲۰kva

مدل:E88TAG1-1506A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۷٫۰۱ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۱۷۶ کیلو وات

توان دایم کار:۱۶۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCDI247J  با توان ۲۲۵KVA

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور ۲۲۰KVA : طول M2.700  عرض:M 1.050   ارتفاع:M1.650

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۲۵۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۲۵۰kva

مدل:E88TAG2-1506A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۸٫۸ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۲۰۰ کیلو وات

توان دایم کار:۱۸۴ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : UCI274H  با توان ۲۵۰KVA

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA250  :طول M2.700  عرض:M 1.050   ارتفاع:M1.650

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۳۰۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۳۰۰kva

مدل:E88TAG4-1506A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۸٫۸ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۲۴۰ کیلو وات

توان دایم کار:۲۲۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI444D  با توان ۳۰۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA300  :طول M2.80  عرض:M 1.150   ارتفاع:M1.650

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۳۳۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۳۳۰kva

مدل:E88TAG4-1506A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۸٫۸ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۲۶۴ کیلو وات

توان دایم کار:۲۴۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI444E  با توان ۳۰۰KVA

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA330  :طول M2.80  عرض:M 1.150   ارتفاع:M1.700

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۴۰۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۴۰۰kva

مدل:E13TAG2-2206A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۱۲٫۵ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۳۲۰ کیلو وات

توان دایم کار:۲۸۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI444F  با توان ۴۰۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA400  :طول M3.200  عرض:M 1.450   ارتفاع:M1.900

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۴۵۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۴۵۰kva

مدل:E13TAG3-2206A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۱۲٫۵ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۳۶۰ کیلو وات

توان دایم کار:۳۲۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI444F  با توان ۴۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA450  :طول M3.200  عرض:M 1.450   ارتفاع:M1.900

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۵۰۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۵۰۰kva

مدل:E13TAG3-2206A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۱۵٫۱ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۵۰۰ کیلو وات

توان دایم کار:۳۶۴ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI544C  با توان ۵۰۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA500  :طول M3.250  عرض:M 1.550   ارتفاع:M2.110

دیزل ژنراتور پرکینز با توان KVA550:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۵۵۰kva

مدل:E15TAG2-2206A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر و افترکولر

حجم سیلندر ۱۵٫۲ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۴۴۰ کیلو وات

توان دایم کار:۴۰۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI544D  با توان ۵۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA550  :طول M3.60  عرض:M 1.450   ارتفاع:M2.280

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۶۵۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۶۵۰kva

مدل:E18TAG1A-2206A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر ، افترکولر و اینترکولر

حجم سیلندر ۱۵٫۲ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۵۲۸ کیلو وات

توان دایم کار:۴۸۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI544E  با توان ۶۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA650  :طول M3.540عرض:M 1.720   ارتفاع:M2.320

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۷۰۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۷۰۰kva

مدل:E18TAG2-2806A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر ، افترکولر

حجم سیلندر ۱۵٫۲ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۵۶۰ کیلو وات

توان دایم کار:۵۲۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI544F  با توان ۷۰۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور KVA650  :طول M3.500 عرض:M 1.600   ارتفاع:M2.280

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۸۲۵KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۸۲۵kva

مدل:۲۳TAG2A-4006

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر ، افترکولر

حجم سیلندر ۲۲٫۹ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۶۶۰ کیلو وات

توان دایم کار:۶۰۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI634G  با توان ۸۲۵کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور ۸۲۵KVA  :طول M4.030عرض:M 1.710   ارتفاع:M2.250

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۹۰۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۹۰۰kva

مدل:۲۳TAG3A-4006A

تعداد سیلندر: ۶ خطی دارای توربوشارژر ، افترکولر و اینترکولر

حجم سیلندر ۲۲٫۹ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۷۲۰ کیلو وات

توان دایم کار:۶۴۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI634H  با توان ۶۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور ۹۰۰KVA  :طول M4.030عرض:M 1.710   ارتفاع:M2.250

دیزل ژنراتور پرکینز با توان ۱۰۰۰KVA:

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰۰۰kva

مدل:TAG1A-4008

تعداد سیلندر: ۸ خطی دارای توربوشارژر ، افترکولر ، اینترکولر و اینترکولر

حجم سیلندر ۳۰٫۵۶ لیتر

توان تولیدی به صورت اضطراری: ۸۰۰ کیلو وات

توان دایم کار:۷۲۰ کیلو وات

کوپله با ژنراتور استمفورد انگلستان مدل : HCI634J  با توان ۶۵۰کاوآ

دارای تابلو MANUAL  با برد کنترل دیجیتال و قطعات فرمان و قدرت اروپایی یا کره ای

دارای شاسی و باک سوخت روزانه و متعلقات همچون اگزوز ، لرزه گیر شاسی و اگزوز و باطری خشک اتمی

ابعاد دیزل ژنراتور ۱۰۰۰KVA  :طول M4.470 عرض:M 2.100   ارتفاع:M2.400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *