در موتورهای احتراقی یا به عبارت دیگر دیزل ژنراتور ها و ژنراتور های گاز سوز اطمینان از وجود آب و روغن در موتور وهمچنین دمای آب و روغن امری حیاتی می باشد در نتیجه باید مکانیزمی در موتور به صورت دایمی پارامتر های روغن و آب دیزل ژنراتور که شامل دما و فشار آب و روغن موتور می باشد را پایش نماید .برای این منظور برد های استارت دستی یا اتوماتیکی که روی موتور ها قرار میگیرند دارای ورودی های مخصوصی جهت اتصال به سنسور های آب و روعن می باشند که به صورت دایمی پارامتر های مورد نیاز را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که دما یا فشار موتور از حد مشخص شده فراتر رفت فرمان خاموش شدن موتور را صادر نمایند .

در بین سنسور هایی که بر روی موتور های دیزلی و گاز سوز قرار میدهند سنسورهای VDO آلمان دارای مصرف و کاربرد بیشتری می باشند که سنسور فشار روغن با شماره VDO10 , و سنسور دمای آب آن با شماره VDO120 به فروش میرسند و به طور معمول در تمام برد های کنترل ژنراتور نیز پشتیبانی می شوند .

نحوه عملکرد سنسورهای فشار روغن:

vdo 10

سنسورهای فشار روغن در دو نوع موجود می باشند فشنگی و سنسور ,نوع فشنگی آن در مسیر روغن موتور قرار میگرد که با ورود روغن به داخل فشنگی دیافراگمی به سمت بالا حرکت کرده و باعث قطع و وصل کنتاکت خواهد شد .در نوع فشنگی این قطعه پایه منفی خود را از بدنه موتور گرفته و تنها یک پین در خروجی خواهد داشت که در حالت خاموش بودن موتور وصل ,پس از روشن شدن موتور و ایجاد فشار قطع می شود .

فشنگی روغن

در نوع سنسور , دارای نوع دو پایه و سه پایه می باشد که نوع سه پایه آن ولتاژ ۱۲ یا ۲۴ ولت برای تغذیه نیاز دارد .قابل ذکر است که سنسور های VDO 10 که تا فشار ۱۰ بار را اندازه گیری میکند پایه فشنگی و سنسور در کنار یکدیگر می باشند که پین G برای وخواندن فشار روغن و پایه WG آن فشنگی بوده که در صورت پایین آمدن فشار روغن از ۱٫۳ بار عمل می کند .

نحوه عملکرد فشنگی آب :

vdo 120

در مورد قطعه فشنگی آب نحوه عملکرد بدین صورت می باشد که به جای یکی از کورکن های آب بسته شده و به واسطه تناسب مقاومتی که ایجاد میکند امکان خواند مقدار دمای آب را ایجاد میکند و همچنین یک قطعه بی متال

نیز دارد که در حالت فشنگی در دمای بالا یک کنتاکت قطع و وصل خواهد داد که میتواند به عنوان آلارم بالا رفتن دمای موتور استفاده می شود.قابل ذکر است که سنسور VDO 120 یکی از پرکاربرد ترین سنسور های مورد استفاده است که در نمونه دو پایه آن یک پایه به عنوان فشنگی و یک پایه به عنوان سنسور استفاده می شود .

مطالب مرتبط: